Tên miền quốc gia là gì? Tên miền không đặt theo quy ước

Bạn có tên biết những tên miền .vn,.us là tên miền quốc gia? Nhưng tên miền quốc gia là gì? Những ai có thể quy định tên miền quốc gia?

Có được mua bán chuyển nhượng tên miền Việt Nam hay không?

Tìm hiểu về các công ty cấp phép đăng ký tên miền tại Hà Nội

quan-ly-ten-mien

Tên miền quốc gia là gì?

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) gọi tắt tên miền quốc gia là tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Theo quy định tên miền quốc gia chỉ được phép gồm 2 ký tự và tên miền 2 ký tự chắc chắn là tên miền quốc gia. Việc cấp phép và ủy quền các tên miền quốc gia được thực hiện bởi Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (Internet Assigned Numbers Authority, IANA), với một số ngoại lệ nhất định được chuẩn hóa theo mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2 được duy trì bởi Liên Hiệp Quốc.

IANA (hiện kết giao ICANN) có nhiệm vụ chọn lựa một cơ quan được ủy thác thích hợp cho mỗi tên miền quốc gia. Quyền quản trị và quản lý sau đó được ủy quyền cho thực thể đó, nơi sẽ chịu trách nhiệm cho các chính sách và hoạt động của tên miền; bạn có thể tìm được danh sách các cơ quan được ủy quyền này public trên trang của IANA. Mỗi một tên miền quốc gia sẽ có mức giá và chi phí tên miền con khác nhau tùy quốc gia đó quy định, ban hành quy định. Có thể là yêu cầu phải có mặt trong nước (như công dân hay có liên hệ đến tên miền quốc gia đó), ví dụ như tên miền của Canada (ca) và Đức (de), hoặc sự đăng ký có thể mở rộng cho mọi thực thể.

Một số tên miền không đặt theo quy ước

Việc đăng ký hạn chế tên miền đã kéo theo nhiều tên miền không theo quy ước như I.am, tip.it, start.atgo.to. Những biến thể không chính thống của tên miền quốc gia được gọi là lách tên miền, trong đó tên miền cấp 2 và tên miền quốc gia được dùng chung với nhau để tạo một từ hoặc một danh hiệu. Điều này đã dẫn tới có những tên miền như blo.gs của Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (gs), del.icio.us của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (us), và cr.yp.to của Tonga (to). (Những tên miền không phải mã quốc gia cũng được sử dụng, như inter.net sử dụng tên miền quốc tế .net, có thể là vụ lách tên miền đầu tiên trên thế giới)

Đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam

Hiện nay người dùng muốn sử dụng tên miền quốc gia VIệt Nam có thể liên hệ các nhà dang ky ten mien trực thuộc VNNIC. Đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam sẽ đảm bảo quyền được bảo vệ nếu xảy ra tranh chấp, điều mà tên miền quốc tế không thể có được

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Tìm hiểu về đặt chỗ tên miền, lựa chọn thông minh để sở hữu tên miền đẹp - Tên miền doanh nghiệp - Đăng ký tên miền thương hiệu cho doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*