Tên miền .sh là gì? Ưu điểm của tên miền .sh

Tên miền .sh là gì? Ưu điểm của tên miền .sh

1. Tên miền .sh là gì?

Miền .sh là tên miền quốc gia cấp cao (ccTLD – Country Code Top-Level Domain) của Saint Helena, một lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh tại Nam Đại Tây Dương. Miền .sh ban đầu được thiết lập cho Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha, nhưng thường được sử dụng rộng rãi như một miền chung không liên quan đến lãnh thổ này. Nó thường được hiểu như viết tắt của “shell” (môi trường dòng lệnh) trong ngữ cảnh công nghệ thông tin. Do đó, miền .sh thường được sử dụng trong các dự án liên quan đến mã nguồn mở, lập trình, và các công cụ dòng lệnh.

2. Ưu điểm của tên miền .sh

  • Liên quan đến Shell (Dòng lệnh): Với việc .sh được hiểu như viết tắt của “shell”, tên miền này thích hợp cho các dự án, trang web hoặc tài nguyên liên quan đến lập trình, kịch bản và môi trường dòng lệnh.
  • Mạnh mẽ về Tích hợp: Với ý nghĩa của “sh” trong ngữ cảnh lập trình, tên miền .sh thích hợp cho các trang web, dự án hoặc tài liệu liên quan đến mã nguồn mở, kịch bản tự động hóa, hệ thống, và các công cụ dòng lệnh.
  • Lập trình và Công nghệ: Tên miền .sh có thể được sử dụng để tạo một liên kết thú vị và dễ nhớ cho các dự án công nghệ và lập trình.
  • Gợi ý chủ đề: Khi mọi người thấy tên miền .sh, họ có thể tự động liên tưởng đến các chủ đề liên quan đến lập trình, script, và công nghệ.
  • Hiếm và Dễ nhớ: Do tên miền .sh không phổ biến như các miền phổ biến khác như .com, .net, .org, nó có thể trở thành một lựa chọn độc đáo và dễ nhớ cho dự án của bạn.

3. Giá tên miền .sh bao nhiêu?

Hiện tại tên miền .sh này 

Bạn có thể đăng ký tên miền .sh này với giá là 1530k và giá gia hạn là 1550k, giá transfer về inet là 1510k. Bảng giá này là của iNET được update vào ngày 24/8 tại thời điểm viết bài.

>> Tên miền .team là gì? Đánh giá tên miền .team

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*