Thực hiện thay đổi Nameservers DNS tại Enom.com

Khi bạn mua Tên miền được đăng ký tại Enom bạn sẽ cần trỏ đến máy chủ riêng  để hoạt động.

1. Thay đổiNameservers tại Enom?

Bước 1: Truy cập https://enom.com và nhấp vào liên kết Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình. Thao tác này sẽ hiển thị hộp đăng nhập. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi nhấp vào nút Đăng nhập .

Bước 2:

Điều này sẽ mở ra trang chính cho tài khoản của bạn. Tìm danh mục Tên miền và nhấp vào liên kết Đã đăng ký .

Bước 3: Bây giờ bạn được đưa đến trang cài đặt tên miền. Bạn sẽ thấy danh sách cài đặt bên dưới tên miền. Tìm và nhấp vào liên kết Cài đặt máy chủ DNS .

Bước 4: Trang tiếp theo này là trang Chỉnh sửa máy chủ DNS .  Thao tác này sẽ hiển thị cho bạn một vùng trống để nhập máy chủ tên. Nhập các máy chủ tên sau:

Máy chủ tên 1: NS1.INET.VN
Máy chủ tên 2: NS2.INET.VN

Các bạn lưu ý là tuỳ chỉnh theo nameserver nhà cung cấp của các bạn nhé.

Bước 5: Khi bạn đã nhập tên máy chủ tên, hãy nhấp vào nút Lưu ở góc dưới bên phải.

Bước 6: Sau khi nhấp vào nút Lưu , bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên thông báo. Điều này cho bạn biết rằng sẽ mất tối đa 24 giờ để thay đổi diễn ra trên web. Chỉ cần nhấp vào OK để tiếp tục.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*