Ý nghĩa và vai trò của ICANN trong thế giới Internet?

Bất cứ khi nào người dùng muốn truy cập bất kỳ trang web nào từ internet, người dùng đều nhập địa chỉ của trang web cụ thể đó trên máy tính của mình. Điều này được hiểu, địa chỉ của trang web không bao giờ có thể bị trùng lặp. ICANN là cơ quan duy trì hoạt động của Internet bằng cách ấn định và bảo mật các số nhận dạng duy nhất. Trong bài viết này, mình sẽ nói về ý nghĩa của ICANN.

1. ICANN là gì?

ICANN là viết tắt của gì? “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” là một tổ chức hợp tác phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1998. Nó không kiểm soát nội dung trên internet nhưng cung cấp các địa chỉ duy nhất cho trải nghiệm internet toàn cầu. ICANN có nghĩa là trong thế giới internet là một kho lưu trữ trung tâm cho các địa chỉ IP cung cấp các địa chỉ IP duy nhất trên toàn thế giới và quản lý các máy chủ gốc và DNS (Hệ thống tên miền).

2. ICANN liên quan đến DNS như thế nào?

DNS (Domain Name System) là một hệ thống giúp mọi người có thể truy cập các trang web trên internet bằng địa chỉ web hoặc địa chỉ IP. Máy tính tìm điểm đến hoặc bất kỳ máy tính nào khác trên internet với sự trợ giúp của một loạt số (được gọi là địa chỉ IP), tuy nhiên con người không thể nhớ danh sách tất cả các số. DNS chuyển đổi các số này thành các chữ cái và gán các chữ cái cụ thể cho một chuỗi số cụ thể. Sau khi quá trình chuyển đổi được thực hiện, bất kỳ ai cũng có thể truy cập trang web bằng tên của nó thay vì nhập một chuỗi số nhưng các máy tính vẫn liên lạc với sự trợ giúp của những con số này như bạn có thể thấy trong hình ảnh dưới đây:

3. ICANN liên quan như thế nào đến địa chỉ IP?

Như bạn đã hiểu vai trò quản trị của ICANN đối với tên miền được mọi người sử dụng ở phần trên, nó cũng đóng vai trò tương tự với địa chỉ IP. Bất kỳ ai cũng không bao giờ có thể đăng ký và sử dụng hai miền cùng tên; nó cũng áp dụng trên các địa chỉ IP; hai địa chỉ IP giống nhau không bao giờ có thể được sử dụng.

Ý nghĩa và vai trò của ICANN trong trường hợp địa chỉ IP cũng rất quan trọng vì nó giúp và phối hợp cách địa chỉ IP được cung cấp để tránh mọi xung đột hoặc lặp lại. ICANN cũng là một kho lưu trữ trung tâm cung cấp địa chỉ IP cho các cơ quan đăng ký khu vực, sau đó họ sẽ phân phối địa chỉ IP cho các nhà cung cấp mạng.

4. ICANN liên quan như thế nào với máy chủ gốc?

Có tổng cộng 13 máy chủ gốc có 13 địa chỉ IP trên các vị trí thực tế khác nhau và được vận hành bởi 12 tổ chức độc lập. Hệ thống máy chủ gốc bao gồm 1084 phiên bản và nó là một phần của cơ sở hạ tầng hỗ trợ của Internet. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nói rằng nó là xương sống của truy cập trực tuyến. Các máy chủ gốc của đề tài này lưu trữ một bản sao của một tệp đóng vai trò là tệp chỉ mục chính cho sổ địa chỉ của internet. Mỗi TLD (.com, .net, v.v.) có một địa chỉ được liệt kê để có thể tìm thấy sổ địa chỉ của cơ quan đăng ký.

5. Cấu trúc ICANN ?

ICANN dựa trên các nhóm khác nhau, trong đó mỗi nhóm đại diện cho một phần khác nhau của internet và đóng góp vào quyết định cuối cùng. Sau đây là các “tổ chức hỗ trợ” đại diện:

 • Tổ chức xử lý địa chỉ IP
 • Các tổ chức kinh doanh tên miền
 • Người quản lý TLD mã quốc gia

Sau đây là “ủy ban tư vấn” cung cấp các khuyến nghị và lời khuyên cho ICANN. Những điều này đại diện cho:

 • Chính phủ
 • Các nhà khai thác máy chủ gốc
 • Những người quan tâm đến an ninh của Internet
 • Cộng đồng “quy mô lớn”

Tất cả các quyết định cuối cùng sẽ được thực hiện bởi Hội đồng quản trị của nó. Có tổng số 21 thành viên của Hội đồng quản trị: 15 người có quyền biểu quyết trong khi 6 người là liên lạc viên không có quyền biểu quyết. Nếu chúng ta nói về các thành viên bỏ phiếu, có tổng cộng tám thành viên được lựa chọn bởi một “ủy ban đề cử độc lập” nhưng bảy thành viên còn lại được đề cử bởi các tổ chức hỗ trợ.

6. Giá trị cốt lõi của ICANN là gì?

 • Tăng cường tính ổn định hoạt động, độ tin cậy, bảo mật và khả năng tương tác toàn cầu của Internet
 • Việc tôn trọng sự sáng tạo, luồng thông tin và sự đổi mới đã giúp cho Internet có thể hưởng lợi đáng kể từ sự phối hợp toàn cầu
 • Ở mức độ hợp lý và thích hợp, giao các chức năng điều phối
 • Tìm kiếm và hỗ trợ sự tham gia rộng rãi, có đầy đủ thông tin ở tất cả các cấp phát triển chính sách và ra quyết định
 • Môi trường cạnh tranh. Thúc đẩy môi trường cạnh tranh phụ thuộc vào cơ chế thị trường.
 • Giới thiệu và thúc đẩy cạnh tranh trong đăng ký tên miền
 • Thực hiện các cơ chế xây dựng chính sách công khai và minh bạch
 • Đưa ra quyết định một cách trung lập và khách quan, chính trực và công bằng
 • Thu thập thông tin đầu vào từ hầu hết các thực thể bị ảnh hưởng để có quá trình ra quyết định tuyệt vời
 • Vẫn có trách nhiệm với cộng đồng Internet
 • Thừa nhận rằng các chính phủ và các cơ quan công quyền khác nhau chịu trách nhiệm về các chính sách công và tính đến các khuyến nghị của họ một cách hợp lý

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*