So sánh tên thương mại và tên doanh nghiệp

So sánh tên thương mại và tên doanh nghiệp

Tên thương mại và tên doanh nghiệp là hai khái niệm quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một công ty. Mặc dù cả hai đều liên quan đến việc đặt tên cho một công ty, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng.

1. Định nghĩa:

Tên doanh nghiệp là tên chính thức của công ty được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được sử dụng trong các văn bản chính thức của công ty, chẳng hạn như hợp đồng, giấy phép hoạt động, tài khoản ngân hàng và thuế.

 • Tên thương mại là tên được sử dụng để đặt cho sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, để tạo dựng thương hiệu và quảng bá cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

2. Mục đích sử dụng:

 • Tên doanh nghiệp được sử dụng để định danh và phân biệt các công ty với nhau, và được sử dụng trong các văn bản chính thức của công ty.
 • Tên thương mại được sử dụng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, để tạo dựng và củng cố thương hiệu của công ty đó trên thị trường.

3. Quyền sở hữu:

Tên doanh nghiệp là một tài sản của công ty, và được đăng ký và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

 • Tên thương mại cũng là một tài sản của công ty, nhưng thường được đăng ký và bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ.

4. Đăng ký và sử dụng:

 • Tên doanh nghiệp phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước khi được sử dụng.
 • Tên thương mại cũng cần được đăng ký với cơ quan sở hữu trí tuệ trước khi được sử dụng.

5. Thay đổi:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp phải được thông qua các thủ tục pháp lý nhất định, và có thể gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thay đổi tên thương mại thường dễ dàng hơn, và thường không gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu hay hoạt động kinh doanh của công ty.

6. Tầm quan trọng:

 • Tên doanh nghiệp là tên chính thức của công ty, là một yếu tố quan trọng trong việc định danh và phân biệt công ty với các đối thủ cạnh tranh.
 • Tên thương mại là một phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu của công ty, giúp công ty tạo dựng sự nhận biết và gắn kết của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

7. Khả năng bảo vệ:

Tên doanh nghiệp thường khó có thể bảo vệ nếu không được đăng ký theo đúng quy định của pháp luật.

 • Tên thương mại có thể được bảo vệ dễ dàng hơn nếu được đăng ký và đáp ứng các yêu cầu của luật sở hữu trí tuệ.

8. Mối liên hệ:

 • Tên doanh nghiệp và tên thương mại có thể có mối liên hệ với nhau, khi một công ty sử dụng tên doanh nghiệp của mình để đặt tên cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 • Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công ty có thể sử dụng một tên thương mại khác với tên doanh nghiệp của mình để tạo ra sự độc đáo và nổi bật trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*