Loại hình doanh nghiệp là gì? 6 loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp là gì? 6 loại hình doanh nghiệp

1. Loại hình doanh nghiệp là gì?

Loại hình doanh nghiệp là hình thức kinh doanh mà các cá nhân, tổ chức lựa chọn, nó biểu hiện cho mục tiêu mà doanh nghiệp xây dựng, ví dụ như: nhà nước, tư nhân, hợp tác xã… Theo đó, mỗi loại hình doanh nghiệp lại có một hình thức xây dựng hệ thống và phát triển riêng theo quy định của pháp luật.

2. 6 loại hình doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân sở hữu và điều hành. Người sở hữu có trách nhiệm tài chính và pháp lý đối với doanh nghiệp.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn: Là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu và được phân chia thành các phần vốn. Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm tài chính vượt quá số vốn mà họ đã đóng góp.
 3. Công ty cổ phần: Là doanh nghiệp có nhiều cổ đông và được phân chia thành các phần vốn. Cổ đông không chịu trách nhiệm tài chính vượt quá số tiền đã đầu tư vào cổ phần.
 4. Tổ chức phi lợi nhuận: Là các tổ chức không mục đích lợi nhuận và thường được thành lập vì mục đích từ thiện hoặc hỗ trợ xã hội.
 5. Doanh nghiệp đa quốc gia: Là các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều quốc gia và thường có quy mô lớn.
 6. Doanh nghiệp khởi nghiệp: Là các doanh nghiệp mới thành lập với quy mô và nguồn lực thấp, nhưng có tiềm năng phát triển nhanh chóng trong tương lai.

3. Dưới đây là một số loại hình doanh nghiệp khác:

 • Công ty liên doanh (Joint venture): Là doanh nghiệp được thành lập từ sự hợp tác giữa hai hoặc nhiều công ty khác nhau để đạt được mục tiêu kinh doanh chung.
 • Công ty hợp danh (Partnership): Là doanh nghiệp được thành lập từ sự hợp tác giữa hai hoặc nhiều cá nhân để chia sẻ lợi nhuận và trách nhiệm tài chính.
 • Công ty thành viên (Subsidiary): Là doanh nghiệp con của một công ty mẹ, được quản lý và điều hành độc lập, nhưng có quan hệ chủ vị với công ty mẹ.
 • Công ty tài chính (Financial institution): Là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính, như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ đầu tư, vv.
 • Công ty nhà nước (State-owned enterprise): Là doanh nghiệp được sở hữu hoặc kiểm soát bởi nhà nước.
 • Công ty công cộng (Public corporation): Là doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán và có thể bán cổ phiếu cho công chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*