Những khó khăn khi đầu tư tên miền .app

Vừa qua Google đã bắt đầu cho người dùng đăng ký tên miền .app, điều này cũng kéo theo những nhà đầu cơ tên miền tham gia thị trường. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản như vậy.

Hơn 150.000 tên miền .App đã được đăng ký. Trong khi một số trong số này đang được đưa vào sử dụng, các nhà đầu tư tên miền chắc chắn là một lý do lớn khiến con số này đạt được.

Tuy nhiên người có nhu cầu bán tên miền .app của họ sẽ phải đối mặt với một thách thức. Thách thức này khác xa với những gì mà người đầu cơ tên miền đã gặp từ trước. Câu hỏi là:

Người mua miền sẽ tìm bạn như thế nào?

Đầu tiên tên miền .App không hoạt động trừ khi bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL trên tên miền. Điều này có nghĩa là tên miền chỉ có thể hoạt động trừ khi bạn thiết lập SSL cho tên miền.

SSL có thể được cài đặt miễn phí, nhưng nó đòi hỏi một số công việc và cả chi phí.

Tôi nghĩ bạn có thể chuyển tiếp miền .app của bạn đến một trang bảo mật, nhưng đó không phải là trường hợp. (Nó hoạt động trên trình duyệt di động Safari bởi vì rõ ràng, không sử dụng danh sách tải trước HSTS, nhưng các trình duyệt chính khác cũng vậy.)

Rõ ràng, đặt biển quảng cáo “để bán” trên miền .app của bạn sẽ yêu cầu nhiều công việc hơn so với hầu hết các miền khác.

OK, OK … nhưng không thể mọi người nhìn bạn trong Whois?

Không.

Bản ghi Whois của Google Registry chỉ hiển thị trạng thái và quốc gia của chủ sở hữu tên miền. Hồ sơ cũng hiển thị tên tổ chức của bạn nếu bạn có.

Không có địa chỉ email. Không có số điện thoại. Thậm chí không phải là một địa chỉ thư ốc.

Điều đó thực sự khiến bạn chỉ còn cách lựa chọn các chợ tên miền như iNET, Sedo và Afternic để bán những tên miền này. Bạn có thể hy vọng rằng một người nào đó đủ hiểu biết để đi đến một trong những chợ tên miền đó và tìm miền của bạn nhưng có vẻ như danh sách được cung cấp tại các công ty đăng ký sẽ là tốt nhất của bạn.

Hoặc bạn cần phải gắn nó với một hosting nào đó và nhận được chứng chỉ SSL hoặc dịch vụ trang đích thân thiện với SSL cho tên miền của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*